Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Sveicināti Vasarsvētkos – Anda Done
3
"Vai esam iedvesmas cilvēki?" –
mācītājs Linards Rozentāls par Ap.d. 2:4
4
"Neapslāpējiet Garu!"– M. Saveis
5
"Uzvarošā prieka dēļ"–
par kopienu "Chemin Neuf"
6
"Mūs vieno brāļu, māsu un bērnu smaidi" –
par Kānas brālību Latvijā
8
"No Dieva neatteicos, draugus nenodevu" –
Sandra Rīgas liecība
12
"Dod savu mieru"– "Chemin Neuf" lūgšana
16
"Upurēt - vai tā nav mīlestības valoda?" –
Pols Kutirjē
17
"Šīs ilgas pēc nedalītas Baznīcas..."–
Olivje Klemāns
18
"Vairs nezinu"– Tomass Roberts
21
Nātans Sēderblūms un "Effata" Latvijā
22
Pasaka par mūri un dārzu
24
Ziņas no Liepājas
26
Kopīga lūgšana un iepazīšanās
2005. gada 20. janvārī
28
Informācija