Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Lasi, pārdomā, lūdz – Anda Done
3
Dieva baušļu divejada izstāstīšana –
J. Ālzelda sprediķis
4
Lasījumi, pārdomas un lūgšanas
Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību
10

Sadzirdēt Dieva vārdu
saruna ar Bībeles tulkošanas komisijas koordinatoru, teologu Juri Cālīti

32
Pasmaidīsim
32
Informācija