Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Miers ar tevi – Anda Done
3
Vai man pietiek drosmes un pazemības? –
Kaspars Simanovičs
4
Tēvs, dāvā mums mieru! – Žozefa Rozjē lūgšana
7
Kāpēc visa pasaule nāk pie tevis? – Par Sv. Francisku
8

Lai Zeme piepildās ar Tavu godību!
Pāvesta Pāvila VI lūgšana

10
Miera lūgšana – lūgšana un vēsturisks atskats 11
Nevardarbība un franciskāņi – fragments no grāmatas 12
Franciskāņu nevardarbības garīguma dekalogs 14
Kur ir žēlsirdība – Sv. Franciska lūgšana 15
Kāda svarīga tikšanās – iespējamais Sv. Franciska
un sultāna dialogs
17
Sv. Francisks tiekas ar sultānu – vēsturiska liecība
un pārdomas
22
Lasījumi un dienas tēmas Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību 24
Origēns par Kristus gaismu
27
Asīzes gars – Rodžers Ečegarejs
28
Asīzes tikšanās mieram
30
Pāvesta Jāņa Pāvila II runa 1986. gada 27. oktobrī (fragmenti)
30
Pāvesta Benedikta XVI runa 2011. gada 27. oktobrī (fragmenti)
32

Sarunas ar patriarhu Atenagoru – fragmenti no O. Klemāna grāmatas

34
Mēs esam viens ar Tevi – Tomasa Mērtona lūgšana
36
Pārveidojot attieksmi “mēs pret viņiem” – pārdomas
37
Ceļš kā lūgšana par mieru – par Miera svētceļnieci 38
Miera svētceļnieces lūgšana un atziņas 42
Sv. Francisks un Gubio vilks – vēsturiska liecība
un pārdomas
44
Sv. Franciska lūgšana pie krucifiksa Sv. Damjano baznīcā 46
Tā radās Saules dziesma – par Sv. Franciska lūgšanu 47
Labais, Visaugstais – dziesma
48