Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Steigsimies! – Anda Done
3
"Nepabeigtā vēstule"– Brālis Rožē
4
"Dievs, Savā žēlastībā pārveido pasauli!" -
par Pasaules Baznīcu padomes 9. asambleju
8
"Baznīcas un Baznīca – kādēļ ir svarīga eklesioloģija?"– Tomass F. Bests
9
Lasījumi un dienas tēmas lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību
12
"Dieva aicinājums viņa ļaudīm" – Vassula Raidena
17
"Nāc, uzbūvēsim namu!"– Marti Hogens
21
"Bērniem būs no kā mācīties"– Ina Kovaļeva
22
"Sprediķi "Dievišķajā mirdzumā""–
Maruta Strautmale
22
"Kristīgās mūzikas festivāls "Padod uguni""–
Raimonds Mežiņš
23
"Kapelāni kopīgā kalpošanā" - Dana Kalniņa-Zaķe
24
"Doties ceļā - katru brīdi man vajadzēs riskēt..."–
Pols Kutirjē